kredyty dla firm

Do góry

Kontakt

Mapa strony

Klienci Firmowi

Klienci Indywidualni

Rolnicy

Kariera

Znajdź nas na:

Centrum Obsługi Klienta:

+48 787 566 662

kredyty dla firm

Centrum obsługi klienta czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Opłata za połączenie według taryfy operatora.

e-mail: eurofinance@efce.pl

kredyty dla firm

Regulamin strony

Eurofinance Group Polands Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 15/8, 02-028 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000539990, posiadający NIP 781-19-05-193 oraz kapitał zakładowy w wysokości 250 000.00 zł w całości wpłacony.

kredyty dla firm

RODO

Polityka cookies

Promocje

Kodeks Etyki

©2021 Eurofinance Group Poland | Korzystając z serwisu Eurofinance akceptujesz regulamin oraz politykę cookies.

Kredyty dla Firm

Aktualności

Zwrot prowizji

Startupy

Reklamacje

Aktualne oferty pracy

Praca w sprzedaży

Praca w IT

Kredyty Gotówkowe

Kredyty dla Rolnika

kredyty dla firm

Eurofinance Group Poland - Kredyty dla Firm

Gwarancja de minimis banku BGK
Biznesmax dopłata do oprocentowania kredytu

Gwarancja de minimis

Gwarancja spłaty Twojego kredytu.

Gwarancja de minimis

Gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego

Pobierz warunki gwarancji w PDF.

Gwarancja de minimis

Gwarancja de minimis to dopuszczona prawem unijnym pomoc publiczna, jakiej może udzielić państwo, bez konieczności uzyskiwania zgody Komisji Europejskiej. Gwarancja de minimis może być udzielana przez różne instytucje, w różnych formach i na różne cele.

Wartość pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcy przeliczana jest na EUR po średnim kursie walut obcych ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w dniu udzielenia pomocy. Gwarancja de minimis zabezpiecza 60% wartości kredytu. Do 30 czerwca 2021 roku Gwarancja de minimis zabezpiecza 80% wartości kredytu.

Gwarancja de minimis udzielana jest w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy (MŚP). Gwarancja de minimis, nie stanowi dotacji pieniężnej i nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy, nie rodzi żadnych skutków podatkowych.

 

Do 30 czerwca 2021 roku Gwarancja de minimis zabezpiecza 80% wartości kredytu.

Wniosek o uzyskanie gwarancji BGK
dopłata do oprocentowania kredytu Biznesmax
Gwarancja de minimis banku BGK
Gwarancja banku gospodarstwa krajowego

Gwarancja de minimis

Poznaj parametry Gwarancji de minimis.

jest udzielana na okres 75 miesięcy do 30 czerwca 2021 r.

może zabezpieczać kredyty krótkoterminowe udzielone w walucie obcej

zabezpiecza do 80% kwoty kredytu do 30 czerwca 2021 r.

nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem,

jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy,

stawka prowizji za udzieloną gwarancję wynosi 0% kwoty gwarancji w stosunku rocznym.

Gwarancja de minimis

Dla Kredytów Obrotowych

gwarancja spłaty kredytu
Gwarancja banku bgk
Zabezpieczenie kredytu firmowego
Gwarancja banku gospodarstwa krajowego
Zabezpiecz swój kredyt firmowy gwarancją de minimis
Gwarancja BGK

jest udzielana maksymalnie na okres 120 miesięcy do 30 czerwca 2021 r.,

może zabezpieczać kredyty udzielone w walucie obcej,

zabezpiecza do 80% kwoty kredytu do 30 czerwca 2021 r.,

nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem,

jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy,

stawka prowizji za udzieloną gwarancję wynosi 0% kwoty gwarancji w stosunku rocznym

Gwarancja de minimis

Dla Kredytów Inwestycyjnych

gwarancja spłaty kredytu
Gwarancja banku bgk
Zabezpieczenie kredytu firmowego
Gwarancja banku gospodarstwa krajowego
Zabezpiecz swój kredyt firmowy gwarancją de minimis
Gwarancja BGK
Gwarancja de minimis

Kto może skorzystać

Z gwarancji de minimis?

Gwarancja de minimis jest przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy na etapie wnioskowania o kredyt firmowy:

nie posiadają wpisu wykluczającego z możliwości uzyskania kredytu np. negatywny wpis w BIK czy KRD,

nie posiadają zaległości z tytułu podatków wobec Urzędu Skarbowego oraz zaległości z tytułu składek wobec ZUS/KRUS,

wobec nich nie jest prowadzona egzekucja w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

w okresie 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o gwarancję, nie posiadali wypowiedzianej żadnej ekspozycji kredytowej

nie są zobowiązani do zwrotu pomocy publicznej,

łączne zaangażowanie z tytułu udzielenia gwarancji de minimis (w tym także gwarancji udzielonych do 30 czerwca 2018 r.) nie przekracza 3,5 mln. zł.

Gwarancja banku bgk
Zabezpieczenie kredytu firmowego
Gwarancja banku gospodarstwa krajowego
Gwarancja banku bgk
Zabezpieczenie kredytu firmowego
Gwarancja banku gospodarstwa krajowego

Eurofinance Group Polands Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 15/8, 02-028, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000539990, posiadający NIP 781-19-05-193 oraz kapitał zakładowy w wysokości 250 000.00 zł w całości wpłacony.

Doradztwo kredytowe dla Firm
Gwarancja spłaty kredytu

Do góry

Kontakt

Mapa strony

Klienci Firmowi

Klienci Indywidualni

Rolnicy

Kariera

Znajdź nas na:

Centrum Obsługi Klienta:

+22 428 37 70

Gwarancja de minimis

Centrum obsługi klienta czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Opłata za połączenie według taryfy operatora.

e-mail: eurofinance@efce.pl

Zabezpieczenie de minimis

Regulamin strony

Eurofinance Group Polands Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 15/8, 02-028 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000539990, posiadający NIP 781-19-05-193 oraz kapitał zakładowy w wysokości 250 000.00 zł w całości wpłacony.

Doradztwo kredytowe dla Firm

RODO

Polityka cookies

Promocje

Kodeks Etyki

©2021 Eurofinance Group Poland | Korzystając z serwisu Eurofinance akceptujesz regulamin oraz politykę cookies.

Kredyty dla Firm

Aktualności

Zwrot prowizji

Startupy

Reklamacje

Aktualne oferty pracy

Praca w sprzedaży

Praca w IT

Kredyty Gotówkowe

Kredyty dla Rolnika

Doradztwo kredytowe dla Firm

Eurofinance Group Poland - Kredyty dla Firm

wygodny kredyt dla firm

Infolinia:

+48 787 566 662

Klient Prywatny

Mikro Firmy

Średnie Firmy

Duże Firmy

Kredyty dla Firm

Małe Firmy

Rolnicy

Klient Prywatny

Mikro Firmy

Średnie Firmy

Duże Firmy

Małe Firmy

Oferta dla Firm

Rolnicy

Infolinia:

+22 428 37 70

wygodny kredyt dla firm

Infolinia:

+22 428 37 70

Oferta dla Firm

Oferty

Rolnicy