Słownik finansowy Eurofinance

Do góry

Kontakt

Mapa strony

Klienci Firmowi

Klienci Indywidualni

Rolnicy

Kariera

Znajdź nas na:

Centrum Obsługi Klienta:

+22 428 37 70

pojęcia finansowe

Centrum obsługi klienta czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Opłata za połączenie według taryfy operatora.

e-mail: eurofinance@efce.pl

PWN słownik finansowy

Regulamin strony

Eurofinance Group Polands Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 15/8, 02-028 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000539990, posiadający NIP 781-19-05-193 oraz kapitał zakładowy w wysokości 250 000.00 zł w całości wpłacony.

Pojęcia finansowe

RODO

Polityka cookies

Promocje

Kodeks Etyki

©2021 Eurofinance Group Poland | Korzystając z serwisu Eurofinance akceptujesz regulamin oraz politykę cookies.

Kredyty dla Firm

Aktualności

Zwrot prowizji

Startupy

Reklamacje

Aktualne oferty pracy

Praca w sprzedaży

Praca w IT

Kredyty Gotówkowe

Kredyty dla Rolnika

Słownik finansowy PWN

Eurofinance Group Poland - Kredyty dla Firm

Linia kredytowa dla rolników

Linia K02 dla Rolnika

Finansowanie wznowienia produkcji rolnej.

Preferencyjna Linia K02 dla Rolników to finansowanie nakładów pieniężnych niezbędnych do wznowienia produkcji rolnej. Linia K02 z dopłatami ARiMR.

Finansowanie produkcji rolnej
Preferencyjna linia z dla rolnika
Preferencyjna linia z dla rolnika
Preferencyjna linia z dla rolnika

Preferencyjna Linia K02

KONTAKT Z DORADCĄ

Szybki

Kontakt

© Eurofinance Group Poland

Linia kredytowa K02 dla rolników i firm z produkcji rolnej

© Eurofinance Group Poland

Obrotowa linia kredytowa K02 dla rolników, gospodarstw rolnych, działów specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez: suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę. Linia K02 udzielana jest w celu finansowania nakładów pieniężnych, niezbędnych do wznowienia produkcji rolnej po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Preferencyjne finansowanie rolników, gospodarstw rolnych i firm z branży AGRO.

 
Linia K02 to finansowanie nakładów pieniężnych niezbędnych do wznowienia produkcji rolnej. Preferencyjna Linia K02 dedykowana jest dla rolników, działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstw rolnych, które zostały dotknięte niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Preferencyjna Linia K02 - Co to jest?

Preferencyjna Linia K02 dla Rolnika

Niski koszt kredytu dla Rolnika

Linia kredytowa z dopłatami dla rolników

Dzięki dopłatom ARiMR zyskasz finansowanie z niskim kosztem utrzymania kredytu.

Niskie oprocentowanie kredytu

Preferencyjna Linia K01 dla Rolnika to wyjątkowo niska marża kredytu. Marża kredytu to 0,67% w skali roku.

Kredyt rolniczy z dopłatami od agencji

Długi okres kredytu dla Rolnika

Kredyt Linia K01 to optymalny okres finansowania dopasowany do Twoich potrzeb.

Linia K02 dla rolnika
Linia kredytowa dla rolnika

© Eurofinance Group Poland

Zamów rozmowę z Doradcą.

Chcesz złożyć wniosek o Linię K02 dla Rolnika, ale masz dodatkowe pytania?

Skorzystaj z poniższego formularza kontaktowego - oddzwonimy do Ciebie.

Imię i Nazwisko:
Numer telefonu:
Adres e-mail:
NIP Firmy:
Kwota kredytu:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingowych Eurofinance Group

Wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu przez Eurofinance Group Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Raszyńska 15/8, 02-028 Warszawa jako administratora danych w celu prowadzenia marketingu, w tym przekazywania mi informacji o produktach i usługach oferowanych przez Firmę .
Kredytowa linia dla rolnika

Wyrażam zgodę na przekazywanie treści marketingowych z wykorzystaniem wiadomości SMS oraz e-mail

Wyrażam zgodę, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji stanowiących informacje handlowe w rozumieniu ww. ustawy, w tym wiadomości SMS oraz email, dotyczących nowych produktów, usług, promocji produktów Firmy oraz usług podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy Firma.
 
Linia k01 dla rolnika

Wyrażam zgodę na przekazywanie treści marketingowych z wykorzystaniem telefonu

Wyrażam zgodę, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne na przedstawianie przez Eurofinance Group drogą telefoniczną informacji dotyczących ofert lub promocji produktów i usług oferowanych przez Firmę.
 
 
Linia k01 dla rolnika

Klauzula Informacyjna RODO

Linia K01 - szczegóły oferty

Poznaj szczegóły Preferencyjnej Linii Kredytowej dla Rolnika.

Linia K02 - kwota linii dla Rolnika do 8 mln. zł.

Oprocentowanie Kredytu WIBOR 3M + 2,48 p.p. z czego:

      - Kredytobiorca 0,67% oprocentowania kredytu | ARiMR dopłaca pozostałą część.

      - Płatność odsetek w okresach miesięcznych lub kwartalnych

      - Bez prowizji i opłat w całym okresie kredytowania dla kredytów udzielonych w 2015

      - Udokumentowanie wykorzystania 100% kwoty kredytu

      - Wizytacja w siedzibie Klienta przed udzieleniem kredytu oraz raz w roku

      - Zrealizuje i rozliczy inwestycję zgodnie z umową kredytu

      - Prowadzi działalność w całym w okresie kredytowania

      - Spłaca w pełnej wysokości raty kapitału oraz odsetki, w terminach ustalonych w umowie                                                                                                                                                             

Dopłaty do kredytu dla rolnika przysługują gdy kredytobiorca:

kredytu z uwzględnieniem dodatkowo 7-dniowego okresu na spłatę należności

kredyt i pożyczka dla branży agro

© Eurofinance Group Poland

Ograniczenia kredytu:

Zakup użytków rolnych nabytych w okresie ostatnich 10 lat przy  udziale preferencji krajowych oraz UE.

Jeżeli umowa jest zawarta między:

Małżonkami

Rolnikiem a następcą prawnym, jeżeli następca jest zstępnym, przysposobionym albo pasierbem rolnika i wskutek tej umowy dochodzi do nabycia przez rolnika praw do emerytury lub renty na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników

Osobami fizycznymi a spółkami prawa handlowego, w których wspólnikami lub akcjonariuszami są te osoby

Spółkami prawa handlowego, w których wspólnikami, akcjonariuszami lub członkami organów są te same osoby

Kredyt nie może być udzielony na spłatę zobowiązań przeterminowanych oraz refundację poniesionych nakładów

Linia K02 nie może być przeznaczona na:

Linia RR dla rolnika
linia rr dla rolnika

Wymagane dokumenty do kredytu dla rolnika:

     - Wypełniony i podpisany wniosek

     - Protokół komisji wojewódzkiej

     - Plan inwestycji, który powinien zawierać:

              - Cel inwestycji

              - Lokalizację projektu lub działalności

              - Opis projektu lub działalności, w tym daty ich rozpoczęcia i zakończenia

              - Strukturę finansowania inwestycji

              - Kierunek produkcji w okresie kredytowania

              - Okres kredytowania i karencji w spłacie kredytu

              - Informację o pomocy w formie dopłat do oprocentowania i wysokości  pomocy

     - Wniosek o kredyt z oświadczeniami sporządzonymi wg wzorów

     - Dokumenty niezbędne do oceny zdolności kredytowej i zabezpieczeń

Masz dodatkowe pytania?

Centrum Obsługi Klienta:

+48 787 566 662

Kredyt i dofinansowanie dla Rolników

Centrum obsługi klienta czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Opłata za połączenie według taryfy operatora.

e-mail: eurofinance@efce.pl

Linia kredytowa dla branży AGRO
Preferencyjna linia kredytowa dla rolnika

Linia kredytowa dla Rolnika.

Jesteśmy tutaj dla Ciebie. Podpowiemy jak otrzymać Linię kredytową

z dofinansowaniem dla Rolnika w trzech banalnie prostych krokach.

II. Doradca zweryfikuje dokumenty

Doradca Eurofinance Group sprawdzi czy:

Klient spełnia kryteria i warunki do ubiegania się o kredyt preferencyjny dla Rolników

Inwestycja jest możliwa do sfinansowania kredytem preferencyjnym dla Rolnika

Działalność, którą zamierza uruchomić kredytobiorca lub kontynuować przy udziale kredytu jest objęta pomocą krajową w formie dopłat do oprocentowania kredytu

III. Otrzymujesz środki

Doradca Eurofinance Group sprawdzi czy:

Jeżeli spełnisz warunki i posiadasz zdolność kredytową otrzymasz decyzję pozytywną

Odpowiedzi na wszystkie pytania oraz pomoc klient może uzyskać w każdej chwili telefonicznie u swojego doradcy

I. W oddziale Eurofinance Group

Prześlij plan inwestycji oraz wniosek kredytowy wraz z kompletem dokumentów wymaganych przez Eurofinance Group w zależności od klasyfikacji podmiotu oraz z załącznikami wymaganymi przez Agencje.

 

Plan Inwestycji oraz wstępny wniosek kredytowy prześlij na adres e-mail: eurofinance@efce.pl

Linia kredytowa dla Rolnika na wznowienie produkcji rolnej.

Kredyty dla Rolników

Sprawdź inne Kredyty dla Rolników dedykowane na cele inwestycyjne lub na bieżącą działalność.

 

   

 

       Kredyt na Maszyny 

       Dedykowany dla Rolników

 

 

         Sprawdź szczegóły

     

 

 

     

 

 

 

 

K

© Eurofinance Group Poland

 

   

 

       Konsolidacja 

       Dedykowana dla Rolników

 

 

         Sprawdź szczegóły

     

 

 

     

 

 

 

 

K

 

© Eurofinance Group Poland

kredyty dla firm i pożyczka dla firm

Do góry

Kontakt

Mapa strony

Klienci Firmowi

Klienci Indywidualni

Rolnicy

Kariera

Znajdź nas na:

Centrum Obsługi Klienta:

+22 428 37 70

Linia z kredyt z dopłatami dla rolników

Centrum obsługi klienta czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Opłata za połączenie według taryfy operatora.

e-mail: eurofinance@efce.pl

Kredyt z dofinansowaniem dla rolników

Regulamin strony

Eurofinance Group Polands Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 15/8, 02-028 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000539990, posiadający NIP 781-19-05-193 oraz kapitał zakładowy w wysokości 250 000.00 zł w całości wpłacony.

Doradztwo kredytowe dla Firm

RODO

Polityka cookies

Promocje

Kodeks Etyki

©2021 Eurofinance Group Poland | Korzystając z serwisu Eurofinance akceptujesz regulamin oraz politykę cookies.

Kredyty dla Firm

Aktualności

Zwrot prowizji

Startupy

Reklamacje

Aktualne oferty pracy

Praca w sprzedaży

Praca w IT

Kredyty Gotówkowe

Kredyty dla Rolnika

Linia z dla rolnika

Eurofinance Group Poland - Kredyty dla Rolników

telefon do doradcy banku
kontakt e-mail
placówki bankowe
rozmowa online

Rolnicy

Kredyty dla Rolników

wygodny kredyt dla firm

Infolinia:

+22 428 37 70

Klient Prywatny

Mikro Firmy

Średnie Firmy

Duże Firmy

Oferta dla Firm

Małe Firmy

Rolnicy

Klient Prywatny

Mikro Firmy

Średnie Firmy

Duże Firmy

Małe Firmy

Oferta dla Firm

Rolnicy

Infolinia:

+22 428 37 70

wygodny kredyt dla firm

Infolinia:

+22 428 37 70

Oferta dla Firm

Oferty

Rolnicy