kredyty dla firm

Do góry

Kontakt

Mapa strony

Klienci Firmowi

Klienci Indywidualni

Rolnicy

Kariera

Znajdź nas na:

Centrum Obsługi Klienta:

+48 787 566 662

kredyty dla firm

Centrum obsługi klienta czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Opłata za połączenie według taryfy operatora.

e-mail: eurofinance@efce.pl

kredyty dla firm

Regulamin strony

Eurofinance Group Polands Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 15/8, 02-028 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000539990, posiadający NIP 781-19-05-193 oraz kapitał zakładowy w wysokości 250 000.00 zł w całości wpłacony.

kredyty dla firm

RODO

Polityka cookies

Promocje

Kodeks Etyki

©2021 Eurofinance Group Poland | Korzystając z serwisu Eurofinance akceptujesz regulamin oraz politykę cookies.

Kredyty dla Firm

Aktualności

Zwrot prowizji

Startupy

Reklamacje

Aktualne oferty pracy

Praca w sprzedaży

Praca w IT

Kredyty Gotówkowe

Kredyty dla Rolnika

kredyty dla firm

Eurofinance Group Poland - Kredyty dla Firm

Linia kredytowa dla rolników

Linia RR dla Rolnika

Finansowanie i modernizacja aktywów firmy.

Linia kredytowa dla Rolników na preferencyjnych warunkach z dopłatami ARiMR w ramach pomocy de Minimis od Banku Gospodarstwa Krajowego.

finansowanie i kredyty dla rolników
Preferencyjna linia z dla rolnika
Preferencyjna linia z dla rolnika
Preferencyjna linia z dla rolnika

Preferencyjna Linia RR

KONTAKT Z DORADCĄ

Szybki

Kontakt

© Eurofinance Group Poland

kredyty rolnicze

© Eurofinance Group Poland

Preferencyjna Linia RR dla Rolników to linia kredytowa przeznaczona dla gospodarstw rolnych, działów specjalnych produkcji rolnej i rybactwa śródlądowego na inwestycje w rolnictwie i rybactwie z dopłatami do oprocentowania kredytu. Dopłaty do oprocentowania kredytu dla Rolnika udzielane są przez ARiMR w ramach pomocy de minimis .

 
Linia RR to wygodny Kredyt dla gospodarstw rolnych i działów specjalnych, który przeznaczony może być na: budowę, remont, modernizację lub zakup budynków i budowli służących do produkcji rolnej, zakup środków trwałych, wyposażenie, instalacja urządzeń i elementów infrastruktury , zakup ciągników rolniczych oraz specjalistycznych urządzeń lub maszyn , zakup komputerów i oprogramowań, zakładanie lub wyposażanie sadów lub plantacji wieloletnich, w tym plantacji roślin energetycznych , wyposażanie pastwisk lub wybiegów dla zwierząt, w szczególności koszty grodzenia lub budowy wiat.

Preferencyjna Linia RR - Co to jest?

Preferencyjna Linia RR dla Rolnika

Niski koszt kredytu dla Rolnika

Linia dla rolnika

Dzięki dopłatom ARiMR zyskasz finansowanie z niskim kosztem utrzymania kredytu.

Niskie oprocentowanie kredytu

Preferencyjna Linia Z dla Rolnika to wyjątkowo niska marża kredytu. Marża kredytu to 0,67% w skali roku.

niskie oprocentowanie kredytu dla rolnika

Długi okres kredytu dla Rolnika

Kredyt Linia Z to optymalny okres finansowania dopasowany do Twoich potrzeb.

kredyt z dopłatami dla rolników
Kredyt dla firm z branży agro

© Eurofinance Group Poland

Zamów rozmowę z Doradcą.

Chcesz złożyć wniosek o Linię Z dla Rolnika, ale masz dodatkowe pytania?

Skorzystaj z poniższego formularza kontaktowego - oddzwonimy do Ciebie.

Imię i Nazwisko:
Numer telefonu:
Adres e-mail:
NIP Firmy:
Kwota kredytu:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingowych Eurofinance Group

Wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu przez Eurofinance Group Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Raszyńska 15/8, 02-028 Warszawa jako administratora danych w celu prowadzenia marketingu, w tym przekazywania mi informacji o produktach i usługach oferowanych przez Firmę .
Kredyt dla rolnika

Wyrażam zgodę na przekazywanie treści marketingowych z wykorzystaniem wiadomości SMS oraz e-mail

Wyrażam zgodę, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji stanowiących informacje handlowe w rozumieniu ww. ustawy, w tym wiadomości SMS oraz email, dotyczących nowych produktów, usług, promocji produktów Firmy oraz usług podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy Firma.
 
Kredyt dla rolnika

Wyrażam zgodę na przekazywanie treści marketingowych z wykorzystaniem telefonu

Wyrażam zgodę, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne na przedstawianie przez Eurofinance Group drogą telefoniczną informacji dotyczących ofert lub promocji produktów i usług oferowanych przez Firmę.
 
 
Kredyt dla rolnika

Klauzula Informacyjna RODO

Linia RR - szczegóły oferty

Poznaj szczegóły Preferencyjnej Linii Kredytowej dla Rolnika.

Linia RR - kwota linii dla Rolnika do 8 mln. zł.

Oprocentowanie Kredytu WIBOR 3M + 2,48 p.p. z czego:

      - Kredytobiorca 0,67% oprocentowania kredytu | ARiMR dopłaca pozostałą część.

      - Płatność odsetek w okresach miesięcznych lub kwartalnych

      - Bez prowizji i opłat w całym okresie kredytowania dla kredytów udzielonych w 2015

      - Udokumentowanie wykorzystania 100% kwoty kredytu

      - Wizytacja w siedzibie Klienta przed udzieleniem kredytu oraz raz w roku

      - Zrealizuje i rozliczy inwestycję zgodnie z umową kredytu

      - Prowadzi działalność w całym w okresie kredytowania

      - Spłaca w pełnej wysokości raty kapitału oraz odsetki, w terminach ustalonych w umowie                                                                                                                                                             

Dopłaty do kredytu dla rolnika przysługują gdy kredytobiorca:

kredytu z uwzględnieniem dodatkowo 7-dniowego okresu na spłatę należności

kredyt i pożyczka dla branży agro

© Eurofinance Group Poland

Ograniczenia kredytu:

Zakup użytków rolnych nabytych w okresie ostatnich 10 lat przy  udziale preferencji krajowych oraz UE.

Jeżeli umowa jest zawarta między:

Małżonkami

Rolnikiem a następcą prawnym, jeżeli następca jest zstępnym, przysposobionym albo pasierbem rolnika i wskutek tej umowy dochodzi do nabycia przez rolnika praw do emerytury lub renty na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników

Osobami fizycznymi a spółkami prawa handlowego, w których wspólnikami lub akcjonariuszami są te osoby

Spółkami prawa handlowego, w których wspólnikami, akcjonariuszami lub członkami organów są te same osoby

Kredyt nie może być udzielony na spłatę zobowiązań przeterminowanych oraz refundację poniesionych nakładów

Linia RR nie może być przeznaczona na:

Linia RR dla rolnika
linia rr dla rolnika

Wymagane dokumenty do kredytu dla rolnika:

     - Wypełniony i podpisany wniosek

     - Protokół komisji wojewódzkiej

     - Plan inwestycji, który powinien zawierać:

              - Cel inwestycji

              - Lokalizację projektu lub działalności

              - Opis projektu lub działalności, w tym daty ich rozpoczęcia i zakończenia

              - Strukturę finansowania inwestycji

              - Kierunek produkcji w okresie kredytowania

              - Okres kredytowania i karencji w spłacie kredytu

              - Informację o pomocy w formie dopłat do oprocentowania i wysokości  pomocy

     - Wniosek o kredyt z oświadczeniami sporządzonymi wg wzorów

     - Dokumenty niezbędne do oceny zdolności kredytowej i zabezpieczeń

Masz dodatkowe pytania?

Centrum Obsługi Klienta:

+48 787 566 662

Kredyt i dofinansowanie dla Rolników

Centrum obsługi klienta czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Opłata za połączenie według taryfy operatora.

e-mail: eurofinance@efce.pl

Linia kredytowa dla branży AGRO
Preferencyjna linia kredytowa dla rolnika

Linia kredytowa dla Rolnika.

Jesteśmy tutaj dla Ciebie. Podpowiemy jak otrzymać Linię kredytową

z dofinansowaniem dla Rolnika w trzech banalnie prostych krokach.

II. Doradca zweryfikuje dokumenty

Doradca Eurofinance Group sprawdzi czy:

Klient spełnia kryteria i warunki do ubiegania się o kredyt preferencyjny dla Rolników

Inwestycja jest możliwa do sfinansowania kredytem preferencyjnym dla Rolnika

Działalność, którą zamierza uruchomić kredytobiorca lub kontynuować przy udziale kredytu jest objęta pomocą krajową w formie dopłat do oprocentowania kredytu

III. Otrzymujesz środki

Doradca Eurofinance Group sprawdzi czy:

Jeżeli spełnisz warunki i posiadasz zdolność kredytową otrzymasz decyzję pozytywną

Odpowiedzi na wszystkie pytania oraz pomoc klient może uzyskać w każdej chwili telefonicznie u swojego doradcy

I. W oddziale Eurofinance Group

Prześlij plan inwestycji oraz wniosek kredytowy wraz z kompletem dokumentów wymaganych przez Eurofinance Group w zależności od klasyfikacji podmiotu oraz z załącznikami wymaganymi przez Agencje.

 

Plan Inwestycji oraz wstępny wniosek kredytowy prześlij na adres e-mail: eurofinance@efce.pl

Finansowanie inwestycji gospodarstw rolnych z dopłatami dla Rolników.

Kredyty dla Rolników

Sprawdź inne Kredyty dla Rolników dedykowane na cele inwestycyjne lub na bieżącą działalność.

© Eurofinance Group Poland

 

   

 

       Kredyt na zakup Bydła 

       Dedykowana dla Rolników

 

 

         Sprawdź szczegóły

     

 

 

     

 

 

 

 

K

© Eurofinance Group Poland

kredyty dla firm i pożyczka dla firm

Do góry

Kontakt

Mapa strony

Klienci Firmowi

Klienci Indywidualni

Rolnicy

Kariera

Znajdź nas na:

Centrum Obsługi Klienta:

+22 428 37 70

Linia z kredyt z dopłatami dla rolników

Centrum obsługi klienta czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Opłata za połączenie według taryfy operatora.

e-mail: eurofinance@efce.pl

Kredyt z dofinansowaniem dla rolników

Regulamin strony

Eurofinance Group Polands Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 15/8, 02-028 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000539990, posiadający NIP 781-19-05-193 oraz kapitał zakładowy w wysokości 250 000.00 zł w całości wpłacony.

Doradztwo kredytowe dla Firm

RODO

Polityka cookies

Promocje

Kodeks Etyki

©2021 Eurofinance Group Poland | Korzystając z serwisu Eurofinance akceptujesz regulamin oraz politykę cookies.

Kredyty dla Firm

Aktualności

Zwrot prowizji

Startupy

Reklamacje

Aktualne oferty pracy

Praca w sprzedaży

Praca w IT

Kredyty Gotówkowe

Kredyty dla Rolnika

Linia z dla rolnika

Eurofinance Group Poland - Kredyty dla Rolników

telefon do doradcy banku
kontakt e-mail
placówki bankowe
rozmowa online

Rolnicy

Kredyty dla Rolników

wygodny kredyt dla firm

Infolinia:

+48 787 566 662

Klient Prywatny

Mikro Firmy

Średnie Firmy

Duże Firmy

Kredyty dla Firm

Małe Firmy

Rolnicy

Klient Prywatny

Mikro Firmy

Średnie Firmy

Duże Firmy

Małe Firmy

Oferta dla Firm

Rolnicy

Infolinia:

+22 428 37 70

wygodny kredyt dla firm

Infolinia:

+22 428 37 70

Oferta dla Firm

Oferty

Rolnicy