Linia kredytowa dla rolników
wygodny kredyt dla firm

Infolinia:

+22 428 37 70

Klient Prywatny

Mikro Firmy

Średnie Firmy

Duże Firmy

Oferta dla Firm

Małe Firmy

Rolnicy

Linia RR dla Rolnika

Finansowanie i modernizacja aktywów firmy.

Linia kredytowa dla Rolników na preferencyjnych warunkach z dopłatami ARiMR w ramach pomocy de Minimis od Banku Gospodarstwa Krajowego.

finansowanie i kredyty dla rolników
Preferencyjna linia z dla rolnika
Preferencyjna linia z dla rolnika
Preferencyjna linia z dla rolnika

Preferencyjna Linia RR

KONTAKT Z DORADCĄ

Szybki

Kontakt

© Eurofinance Group Poland

kredyty rolnicze

© Eurofinance Group Poland

Preferencyjna Linia RR dla Rolników to linia kredytowa przeznaczona dla gospodarstw rolnych, działów specjalnych produkcji rolnej i rybactwa śródlądowego na inwestycje w rolnictwie i rybactwie z dopłatami do oprocentowania kredytu. Dopłaty do oprocentowania kredytu dla Rolnika udzielane są przez ARiMR w ramach pomocy de minimis .

 
Linia RR to wygodny Kredyt dla gospodarstw rolnych i działów specjalnych, który przeznaczony może być na: budowę, remont, modernizację lub zakup budynków i budowli służących do produkcji rolnej, zakup środków trwałych, wyposażenie, instalacja urządzeń i elementów infrastruktury , zakup ciągników rolniczych oraz specjalistycznych urządzeń lub maszyn , zakup komputerów i oprogramowań, zakładanie lub wyposażanie sadów lub plantacji wieloletnich, w tym plantacji roślin energetycznych , wyposażanie pastwisk lub wybiegów dla zwierząt, w szczególności koszty grodzenia lub budowy wiat.

Preferencyjna Linia RR - Co to jest?

Preferencyjna Linia RR dla Rolnika

Niski koszt kredytu dla Rolnika

Linia dla rolnika

Dzięki dopłatom ARiMR zyskasz finansowanie z niskim kosztem utrzymania kredytu.

Niskie oprocentowanie kredytu

Preferencyjna Linia Z dla Rolnika to wyjątkowo niska marża kredytu. Marża kredytu to 0,67% w skali roku.

niskie oprocentowanie kredytu dla rolnika

Długi okres kredytu dla Rolnika

Kredyt Linia Z to optymalny okres finansowania dopasowany do Twoich potrzeb.

kredyt z dopłatami dla rolników
Kredyt dla firm z branży agro

© Eurofinance Group Poland

Zamów rozmowę z Doradcą.

Chcesz złożyć wniosek o Linię Z dla Rolnika, ale masz dodatkowe pytania?

Skorzystaj z poniższego formularza kontaktowego - oddzwonimy do Ciebie.

Imię i Nazwisko:
Numer telefonu:
Adres e-mail:
NIP Firmy:
Kwota kredytu:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingowych Eurofinance Group

Wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu przez Eurofinance Group Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Raszyńska 15/8, 02-028 Warszawa jako administratora danych w celu prowadzenia marketingu, w tym przekazywania mi informacji o produktach i usługach oferowanych przez Firmę .
Kredyt dla rolnika

Wyrażam zgodę na przekazywanie treści marketingowych z wykorzystaniem wiadomości SMS oraz e-mail

Wyrażam zgodę, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji stanowiących informacje handlowe w rozumieniu ww. ustawy, w tym wiadomości SMS oraz email, dotyczących nowych produktów, usług, promocji produktów Firmy oraz usług podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy Firma.
 
Kredyt dla rolnika

Wyrażam zgodę na przekazywanie treści marketingowych z wykorzystaniem telefonu

Wyrażam zgodę, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne na przedstawianie przez Eurofinance Group drogą telefoniczną informacji dotyczących ofert lub promocji produktów i usług oferowanych przez Firmę.
 
 
Kredyt dla rolnika

Klauzula Informacyjna RODO

Linia RR - szczegóły oferty

Poznaj szczegóły Preferencyjnej Linii Kredytowej dla Rolnika.

Linia RR - kwota linii dla Rolnika do 8 mln. zł.

Oprocentowanie Kredytu WIBOR 3M + 2,48 p.p. z czego:

      - Kredytobiorca 0,67% oprocentowania kredytu | ARiMR dopłaca pozostałą część.

      - Płatność odsetek w okresach miesięcznych lub kwartalnych

      - Bez prowizji i opłat w całym okresie kredytowania dla kredytów udzielonych w 2015

      - Udokumentowanie wykorzystania 100% kwoty kredytu

      - Wizytacja w siedzibie Klienta przed udzieleniem kredytu oraz raz w roku

      - Zrealizuje i rozliczy inwestycję zgodnie z umową kredytu

      - Prowadzi działalność w całym w okresie kredytowania

      - Spłaca w pełnej wysokości raty kapitału oraz odsetki, w terminach ustalonych w umowie                                                                                                                                                             

Dopłaty do kredytu dla rolnika przysługują gdy kredytobiorca:

kredytu z uwzględnieniem dodatkowo 7-dniowego okresu na spłatę należności

kredyt i pożyczka dla branży agro

© Eurofinance Group Poland

Ograniczenia kredytu:

Zakup użytków rolnych nabytych w okresie ostatnich 10 lat przy  udziale preferencji krajowych oraz UE.

Jeżeli umowa jest zawarta między:

Małżonkami

Rolnikiem a następcą prawnym, jeżeli następca jest zstępnym, przysposobionym albo pasierbem rolnika i wskutek tej umowy dochodzi do nabycia przez rolnika praw do emerytury lub renty na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników

Osobami fizycznymi a spółkami prawa handlowego, w których wspólnikami lub akcjonariuszami są te osoby

Spółkami prawa handlowego, w których wspólnikami, akcjonariuszami lub członkami organów są te same osoby

Kredyt nie może być udzielony na spłatę zobowiązań przeterminowanych oraz refundację poniesionych nakładów

Linia RR nie może być przeznaczona na:

Linia RR dla rolnika
linia rr dla rolnika

Wymagane dokumenty do kredytu dla rolnika:

     - Wypełniony i podpisany wniosek

     - Protokół komisji wojewódzkiej

     - Plan inwestycji, który powinien zawierać:

              - Cel inwestycji

              - Lokalizację projektu lub działalności

              - Opis projektu lub działalności, w tym daty ich rozpoczęcia i zakończenia

              - Strukturę finansowania inwestycji

              - Kierunek produkcji w okresie kredytowania

              - Okres kredytowania i karencji w spłacie kredytu

              - Informację o pomocy w formie dopłat do oprocentowania i wysokości  pomocy

     - Wniosek o kredyt z oświadczeniami sporządzonymi wg wzorów

     - Dokumenty niezbędne do oceny zdolności kredytowej i zabezpieczeń

Masz dodatkowe pytania?

Centrum Obsługi Klienta:

+48 787 566 662

Kredyt i dofinansowanie dla Rolników

Centrum obsługi klienta czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Opłata za połączenie według taryfy operatora.

e-mail: eurofinance@efce.pl

Linia kredytowa dla branży AGRO
Preferencyjna linia kredytowa dla rolnika

Linia kredytowa dla Rolnika.

Jesteśmy tutaj dla Ciebie. Podpowiemy jak otrzymać Linię kredytową

z dofinansowaniem dla Rolnika w trzech banalnie prostych krokach.

II. Doradca zweryfikuje dokumenty

Doradca Eurofinance Group sprawdzi czy:

Klient spełnia kryteria i warunki do ubiegania się o kredyt preferencyjny dla Rolników

Inwestycja jest możliwa do sfinansowania kredytem preferencyjnym dla Rolnika

Działalność, którą zamierza uruchomić kredytobiorca lub kontynuować przy udziale kredytu jest objęta pomocą krajową w formie dopłat do oprocentowania kredytu

III. Otrzymujesz środki

Doradca Eurofinance Group sprawdzi czy:

Jeżeli spełnisz warunki i posiadasz zdolność kredytową otrzymasz decyzję pozytywną

Odpowiedzi na wszystkie pytania oraz pomoc klient może uzyskać w każdej chwili telefonicznie u swojego doradcy

I. W oddziale Eurofinance Group

Prześlij plan inwestycji oraz wniosek kredytowy wraz z kompletem dokumentów wymaganych przez Eurofinance Group w zależności od klasyfikacji podmiotu oraz z załącznikami wymaganymi przez Agencje.

 

Plan Inwestycji oraz wstępny wniosek kredytowy prześlij na adres e-mail: eurofinance@efce.pl

Finansowanie inwestycji gospodarstw rolnych z dopłatami dla Rolników.

Kredyty dla Rolników

Sprawdź inne Kredyty dla Rolników dedykowane na cele inwestycyjne lub na bieżącą działalność.

© Eurofinance Group Poland

 

   

 

       Kredyt na zakup Bydła 

       Dedykowana dla Rolników

 

 

         Sprawdź szczegóły

     

 

 

     

 

 

 

 

K

© Eurofinance Group Poland

kredyty dla firm i pożyczka dla firm

Do góry

Kontakt

Mapa strony

Klienci Firmowi

Klienci Indywidualni

Rolnicy

Kariera

Znajdź nas na:

Centrum Obsługi Klienta:

+22 428 37 70

Linia z kredyt z dopłatami dla rolników

Centrum obsługi klienta czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Opłata za połączenie według taryfy operatora.

e-mail: eurofinance@efce.pl

Kredyt z dofinansowaniem dla rolników

Regulamin strony

Eurofinance Group Polands Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 15/8, 02-028 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000539990, posiadający NIP 781-19-05-193 oraz kapitał zakładowy w wysokości 250 000.00 zł w całości wpłacony.

Doradztwo kredytowe dla Firm

RODO

Polityka cookies

Promocje

Kodeks Etyki

©2021 Eurofinance Group Poland | Korzystając z serwisu Eurofinance akceptujesz regulamin oraz politykę cookies.

Kredyty dla Firm

Aktualności

Zwrot prowizji

Startupy

Reklamacje

Aktualne oferty pracy

Praca w sprzedaży

Praca w IT

Kredyty Gotówkowe

Kredyty dla Rolnika

Linia z dla rolnika

Eurofinance Group Poland - Kredyty dla Rolników

telefon do doradcy banku
kontakt e-mail
placówki bankowe
rozmowa online

Rolnicy

Kredyty dla Rolników