Złóż reklamację
wygodny kredyt dla firm

Infolinia:

+22 428 37 70

Klient Prywatny

Mikro Firmy

Średnie Firmy

Duże Firmy

Oferta dla Firm

Małe Firmy

Rolnicy

Reklamacje

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami przyjmowania i rozpatrywania reklamacji Eurofinance Group. 

Jak można złożyć reklamację?

W jaki sposób można otrzymać odpowiedź na złożoną reklamację?

Reklamację można złożyć:

 

- w oddziale firmy Eurofinance Group Poland - reklamacja może być złożona ustnie lub na piśmie

- telefonicznie za pośrednictwem infolinii: +22 428 37 70 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00

- drogą e-mail na adres: eurofinance@efce.pl

- listownie przesyłając zgłoszenie na adres korespondencyjny Firmy (ul. Okopowa 56/216, 01-042 Warszawa)

Odpowiedź na reklamację można otrzymać za pośrednictwem jednego z poniższych kanałów kontaktu:

 

- listownie - odpowiedź zostaje przesłana pisemnie na adres korespondencyjny.

- drogą sms - najszybsza informacja o wyniku reklamacji.

- telefonicznie – pracownik naszej firmy dzwoni do Klienta i informuje o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

- w oddziale naszej firmy  – odpowiedź na reklamację udzielana jest w trakcie wizyty klienta w placówce.

- drogą e-mail w odpowiedzi na zamieszczoną korespondencję z Klientem

Jak długo nasza firma rozpatruje reklamację?

Złożone reklamacje rozpatrujemy niezwłocznie, nie później niż w terminie 15 dni roboczych (dotyczy świadczenia usług płatniczych) lub 30 dni kalendarzowych (dotyczy pozostałych przypadków) od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w ww. terminie Eurofinance:

- wyjaśnia przyczynę opóźnienia;

- wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;

- określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 35 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.

W pozostałych szczególnie skomplikowanych przypadkach, termin ten może zostać przedłużony, nie więcej jednak niż do 60 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. O przyczynach opóźnienia, okolicznościach wymagających ustalenia oraz przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi Klient zostanie poinformowany.

Co powinna zawierać reklamacja?

Niezależnie od formy złożonej reklamacji/ skargi oraz od jej treści, przeanalizujemy sprawę opisywaną przez Klienta i złożymy stosowane wyjaśnienie/odpowiedź. Jednak aby reklamacja była jak najszybciej rozwiązana,  warto posłużyć się poniższą instrukcją. Dzięki temu nasza Firma będzie posiadała niezbędne informacje do wyjaśnienia sprawy i szybciej udzieli odpowiedzi.W treści reklamacji warto uwzględnić następujące kwestie:

Opis zdarzenia: powinien być możliwie najbardziej dokładny. Ważne jest, aby przy reklamacjach finansowych podać kwotę i datę wystąpienia zdarzenia. W przypadku skarg na jakość obsługi, jeżeli jest to możliwe, należy podać imię i nazwisko pracownika banku lub adres placówki banku. Natomiast w przypadku skarg na pracowników infolinii, potrzebna jest informacja o numerze telefonu, z którego było wykonywane połączenie, data i godzina rozmowy oraz imię i nazwisko konsultanta.

Oczekiwania wobec działu reklamacji: – prosimy o podanie preferowanego sposobu rozwiązania reklamacji. Celem naszej FIrmy jest spełnienie oczekiwania Klienta w tym zakresie

Formy odpowiedzi:

- pismo

- odpowiedź w bankowości internetowej

- wiadomość SMS

 

Konsultant online

Do góry

Kontakt

Mapa strony

Klienci Firmowi

Klienci Indywidualni

Rolnicy

Kariera

Znajdź nas na:

Centrum Obsługi Klienta:

+22 428 37 70

Doradca kredytowy online

Centrum obsługi klienta czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Opłata za połączenie według taryfy operatora.

e-mail: eurofinance@efce.pl

napisz e-mail o kredyt dla firm

Regulamin strony

RODO

Polityka cookies

Promocje

Kodeks Etyki

©2021 Eurofinance Group Poland | Korzystając z serwisu Eurofinance akceptujesz regulamin oraz politykę cookies.

Kredyty dla Firm

Aktualności

Zwrot prowizji

Startupy

Reklamacje

Aktualne oferty pracy

Praca w sprzedaży

Praca w IT

Kredyty Gotówkowe

Kredyty dla Rolnika

Doradztwo kredytowe dla Firm

Eurofinance Group Poland - Kredyty dla Firm

Eurofinance Group Polands Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 15/8, 02-028, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000539990, posiadający NIP 781-19-05-193 oraz kapitał zakładowy w wysokości 250 000.00 zł w całości wpłacony.

Doradztwo kredytowe dla Firm