Złóż reklamację

Reklamacje

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami przyjmowania i rozpatrywania reklamacji Eurofinance Group. 

Jak można złożyć reklamację?

W jaki sposób można otrzymać odpowiedź na złożoną reklamację?

Reklamację można złożyć:

 

- w oddziale firmy Eurofinance Group Poland - reklamacja może być złożona ustnie lub na piśmie

- telefonicznie za pośrednictwem infolinii: +22 428 37 70 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00

- drogą e-mail na adres: eurofinance@efce.pl

- listownie przesyłając zgłoszenie na adres korespondencyjny Firmy (ul. Okopowa 56/216, 01-042 Warszawa)

Odpowiedź na reklamację można otrzymać za pośrednictwem jednego z poniższych kanałów kontaktu:

 

- listownie - odpowiedź zostaje przesłana pisemnie na adres korespondencyjny.

- drogą sms - najszybsza informacja o wyniku reklamacji.

- telefonicznie – pracownik naszej firmy dzwoni do Klienta i informuje o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

- w oddziale naszej firmy  – odpowiedź na reklamację udzielana jest w trakcie wizyty klienta w placówce.

- drogą e-mail w odpowiedzi na zamieszczoną korespondencję z Klientem

Jak długo nasza firma rozpatruje reklamację?

Złożone reklamacje rozpatrujemy niezwłocznie, nie później niż w terminie 15 dni roboczych (dotyczy świadczenia usług płatniczych) lub 30 dni kalendarzowych (dotyczy pozostałych przypadków) od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w ww. terminie Eurofinance:

- wyjaśnia przyczynę opóźnienia;

- wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;

- określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 35 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.

W pozostałych szczególnie skomplikowanych przypadkach, termin ten może zostać przedłużony, nie więcej jednak niż do 60 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. O przyczynach opóźnienia, okolicznościach wymagających ustalenia oraz przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi Klient zostanie poinformowany.

Co powinna zawierać reklamacja?

Niezależnie od formy złożonej reklamacji/ skargi oraz od jej treści, przeanalizujemy sprawę opisywaną przez Klienta i złożymy stosowane wyjaśnienie/odpowiedź. Jednak aby reklamacja była jak najszybciej rozwiązana,  warto posłużyć się poniższą instrukcją. Dzięki temu nasza Firma będzie posiadała niezbędne informacje do wyjaśnienia sprawy i szybciej udzieli odpowiedzi.W treści reklamacji warto uwzględnić następujące kwestie:

Opis zdarzenia: powinien być możliwie najbardziej dokładny. Ważne jest, aby przy reklamacjach finansowych podać kwotę i datę wystąpienia zdarzenia. W przypadku skarg na jakość obsługi, jeżeli jest to możliwe, należy podać imię i nazwisko pracownika banku lub adres placówki banku. Natomiast w przypadku skarg na pracowników infolinii, potrzebna jest informacja o numerze telefonu, z którego było wykonywane połączenie, data i godzina rozmowy oraz imię i nazwisko konsultanta.

Oczekiwania wobec działu reklamacji: – prosimy o podanie preferowanego sposobu rozwiązania reklamacji. Celem naszej FIrmy jest spełnienie oczekiwania Klienta w tym zakresie

Formy odpowiedzi:

- pismo

- odpowiedź w bankowości internetowej

- wiadomość SMS

 

Konsultant online

Do góry

Kontakt

Mapa strony

Klienci Firmowi

Klienci Indywidualni

Rolnicy

Kariera

Znajdź nas na:

Centrum Obsługi Klienta:

+22 428 37 70

Doradca kredytowy online

Centrum obsługi klienta czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Opłata za połączenie według taryfy operatora.

e-mail: eurofinance@efce.pl

napisz e-mail o kredyt dla firm

Regulamin strony

RODO

Polityka cookies

Promocje

Kodeks Etyki

©2021 Eurofinance Group Poland | Korzystając z serwisu Eurofinance akceptujesz regulamin oraz politykę cookies.

Kredyty dla Firm

Aktualności

Zwrot prowizji

Startupy

Reklamacje

Aktualne oferty pracy

Praca w sprzedaży

Praca w IT

Kredyty Gotówkowe

Kredyty dla Rolnika

Doradztwo kredytowe dla Firm

Eurofinance Group Poland - Kredyty dla Firm

Eurofinance Group Polands Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 15/8, 02-028, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000539990, posiadający NIP 781-19-05-193 oraz kapitał zakładowy w wysokości 250 000.00 zł w całości wpłacony.

Doradztwo kredytowe dla Firm
Słownik finansowy Eurofinance

Do góry

Kontakt

Mapa strony

Klienci Firmowi

Klienci Indywidualni

Rolnicy

Kariera

Znajdź nas na:

Centrum Obsługi Klienta:

+22 428 37 70

pojęcia finansowe

Centrum obsługi klienta czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Opłata za połączenie według taryfy operatora.

e-mail: eurofinance@efce.pl

PWN słownik finansowy

Regulamin strony

Eurofinance Group Polands Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 15/8, 02-028 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000539990, posiadający NIP 781-19-05-193 oraz kapitał zakładowy w wysokości 250 000.00 zł w całości wpłacony.

Pojęcia finansowe

RODO

Polityka cookies

Promocje

Kodeks Etyki

©2021 Eurofinance Group Poland | Korzystając z serwisu Eurofinance akceptujesz regulamin oraz politykę cookies.

Kredyty dla Firm

Aktualności

Zwrot prowizji

Startupy

Reklamacje

Aktualne oferty pracy

Praca w sprzedaży

Praca w IT

Kredyty Gotówkowe

Kredyty dla Rolnika

Słownik finansowy PWN

Eurofinance Group Poland - Kredyty dla Firm

wygodny kredyt dla firm

Infolinia:

+48 787 566 662

Klient Prywatny

Mikro Firmy

Średnie Firmy

Duże Firmy

Kredyty dla Firm

Małe Firmy

Rolnicy

Klient Prywatny

Mikro Firmy

Średnie Firmy

Duże Firmy

Małe Firmy

Oferta dla Firm

Rolnicy

Infolinia:

+22 428 37 70

wygodny kredyt dla firm

Infolinia:

+22 428 37 70

Oferta dla Firm

Oferty

Rolnicy