Eurofinance - Rodo
wygodny kredyt dla firm

Infolinia:

+22 428 37 70

Klient Prywatny

Mikro Firmy

Średnie Firmy

Duże Firmy

Oferta dla Firm

Małe Firmy

Rolnicy

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Na tej stronie sprawdzisz w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe - RODO. 

Co to są dane osobowe?

 W jakich celach Eurofinance może przetwarzać moje dane osobowe?

Jakie prawa dla Klienta wprowadza RODO?

To wszystkie informacje, które mogą pozwolić Cię zidentyfikować. Zarówno Twoje imię i nazwisko, jak i numer PESEL, dane o lokalizacji czy wizerunek.

Najważniejsze uprawnienia, które daje Ci RODO:

 

 • Możesz uzyskać informacje, czy dana firma/instytucja przetwarza Twoje dane osobowe.
 • Jeśli tak - możesz uzyskać do nich dostęp, np. poprosić o kopię. Możesz również uzyskać szczegółowe informacje m.in. o tym, jakie twoje dane są przetwarzane i w jakim celu, komu są przekazywane. Jeśli sam nie przekazałeś danych tej firmie/instytucji - możesz także poprosić o informacje, skąd znalazły się w tej konkretnej firmie.
 • Inne Twoje prawo to możliwość sprostowania danych. Jeśli są one nieprawidłowe - możesz poprosić o ich poprawienie.
 • Możesz również poprosić o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania swoich danych. Oczywiście nie w każdym przypadku. Gdy mamy z Tobą zawartą umowę to możemy je przetwarzać zgodnie z przepisami prawa. Jeśli jednak są one przetwarzane niezgodnie z prawem lub nie ma podstaw do ich przetwarzania - Twoje dane będą usunięte.
 • Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Twoich danych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów. W takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych, za wyjątkiem sytuacji, gdy te cele wynikać będą z ważnych prawnie uzasadnionych podstaw, mających nadrzędny charakter lub gdy dotyczą dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Jeśli uważasz, że Twoje prawa są łamane - możesz wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 • Jeśli chciałbyś skorzystać z tych praw, sprawdź wskazówki w poniższej sekcji.
 • Aby dowiedzieć się więcej o przysługujących Ci prawach możesz również skontaktować się z inspektorem ochrony danych w Eurofinance Group Poland.

Jak skorzystać z przysługujących mi praw wynikających z RODO?

Aby zrealizować przysługujące Ci prawa, możesz złożyć wniosek za pośrednictwem obsługi klientów Eurofinance:

 • osobiście w oddziałach oraz placówkach Eurofinance Group Poland,
 • telefonicznie za pośrednictwem infolinii Eurofinance Group Poland,
 • za pośrednictwem strony internetowej (zalogowani Klienci poprzez moduł wiadomości),
 • listownie - na adres korespondencyjny Eurofinance Group Poland.
 •  

Realizacja Twojego wniosku nastąpi w terminie do miesiąca od jego wpływu do firmy. W uzasadnionych przypadkach termin realizacji może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące, o czym firma poinformuje Cię w stosownej korespondencji ze wskazaniem przyczyn opóźnienia.

Eurofinance Group Poland potrzebuje Twoich danych osobowych przede wszystkim do tego, by zaproponować z Tobie odpowiedni produkt kredytowy czy też prowadzić Twój proces kredytowy. Musimy również zweryfikować Twoją zdolność kredytową, dlatego przekazujemy je m.in. do Biura Informacji Kredytowej. Z zawarciem przez Ciebie umowy z bankiem wiąże się szereg innych obowiązków - rachunkowych, księgowych, podatkowych. Dlatego w tych celach również będziemy przetwarzać Twoje dane. Wykorzystujemy je również, by przekazać Ci nasze oferty - jest to tzw. cel marketingowy. Jeśli jednak nie chcesz ich otrzymywać możesz zgłosić sprzeciw - kontaktując się z nami w sposób, który wskazaliśmy poniżej.

 Co to jest RODO?

To unijne rozporządzenie, które stosujemy od 25 maja 2018 r. - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).Celem tych przepisów nie jest jednak zablokowanie przepływu danych osobowych. Wprost przeciwnie - te dane są potrzebne, np. byśmy mogli podpisać z Tobą umowę, czy przesłać Ci naszą ofertę. Dzięki RODO masz mieć jednak większą kontrolę nad tym, kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe.

Do góry

Kontakt

Mapa strony

Klienci Firmowi

Klienci Indywidualni

Rolnicy

Kariera

Znajdź nas na:

Centrum Obsługi Klienta:

+22 428 37 70

Centrum obsługi klienta czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Opłata za połączenie według taryfy operatora.

e-mail: eurofinance@efce.pl

napisz e-mail o kredyt dla firm

Regulamin strony

Eurofinance Group Polands Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 15/8, 02-028, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000539990, posiadający NIP 781-19-05-193 oraz kapitał zakładowy w wysokości 250 000.00 zł w całości wpłacony.

Doradztwo kredytowe dla Firm

RODO

Polityka cookies

Promocje

Kodeks Etyki

©2021 Eurofinance Group Poland | Korzystając z serwisu Eurofinance akceptujesz regulamin oraz politykę cookies.

Kredyty dla Firm

Aktualności

Zwrot prowizji

Startupy

Reklamacje

Aktualne oferty pracy

Praca w sprzedaży

Praca w IT

Kredyty Gotówkowe

Kredyty dla Rolnika

Doradztwo kredytowe dla Firm

Eurofinance Group Poland - Kredyty dla Firm