Eurofinance - Rodo

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Na tej stronie sprawdzisz w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe - RODO. 

Co to są dane osobowe?

 W jakich celach Eurofinance może przetwarzać moje dane osobowe?

Jakie prawa dla Klienta wprowadza RODO?

To wszystkie informacje, które mogą pozwolić Cię zidentyfikować. Zarówno Twoje imię i nazwisko, jak i numer PESEL, dane o lokalizacji czy wizerunek.

Najważniejsze uprawnienia, które daje Ci RODO:

 

 • Możesz uzyskać informacje, czy dana firma/instytucja przetwarza Twoje dane osobowe.
 • Jeśli tak - możesz uzyskać do nich dostęp, np. poprosić o kopię. Możesz również uzyskać szczegółowe informacje m.in. o tym, jakie twoje dane są przetwarzane i w jakim celu, komu są przekazywane. Jeśli sam nie przekazałeś danych tej firmie/instytucji - możesz także poprosić o informacje, skąd znalazły się w tej konkretnej firmie.
 • Inne Twoje prawo to możliwość sprostowania danych. Jeśli są one nieprawidłowe - możesz poprosić o ich poprawienie.
 • Możesz również poprosić o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania swoich danych. Oczywiście nie w każdym przypadku. Gdy mamy z Tobą zawartą umowę to możemy je przetwarzać zgodnie z przepisami prawa. Jeśli jednak są one przetwarzane niezgodnie z prawem lub nie ma podstaw do ich przetwarzania - Twoje dane będą usunięte.
 • Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Twoich danych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów. W takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych, za wyjątkiem sytuacji, gdy te cele wynikać będą z ważnych prawnie uzasadnionych podstaw, mających nadrzędny charakter lub gdy dotyczą dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Jeśli uważasz, że Twoje prawa są łamane - możesz wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 • Jeśli chciałbyś skorzystać z tych praw, sprawdź wskazówki w poniższej sekcji.
 • Aby dowiedzieć się więcej o przysługujących Ci prawach możesz również skontaktować się z inspektorem ochrony danych w Eurofinance Group Poland.

Jak skorzystać z przysługujących mi praw wynikających z RODO?

Aby zrealizować przysługujące Ci prawa, możesz złożyć wniosek za pośrednictwem obsługi klientów Eurofinance:

 • osobiście w oddziałach oraz placówkach Eurofinance Group Poland,
 • telefonicznie za pośrednictwem infolinii Eurofinance Group Poland,
 • za pośrednictwem strony internetowej (zalogowani Klienci poprzez moduł wiadomości),
 • listownie - na adres korespondencyjny Eurofinance Group Poland.
 •  

Realizacja Twojego wniosku nastąpi w terminie do miesiąca od jego wpływu do firmy. W uzasadnionych przypadkach termin realizacji może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące, o czym firma poinformuje Cię w stosownej korespondencji ze wskazaniem przyczyn opóźnienia.

Eurofinance Group Poland potrzebuje Twoich danych osobowych przede wszystkim do tego, by zaproponować z Tobie odpowiedni produkt kredytowy czy też prowadzić Twój proces kredytowy. Musimy również zweryfikować Twoją zdolność kredytową, dlatego przekazujemy je m.in. do Biura Informacji Kredytowej. Z zawarciem przez Ciebie umowy z bankiem wiąże się szereg innych obowiązków - rachunkowych, księgowych, podatkowych. Dlatego w tych celach również będziemy przetwarzać Twoje dane. Wykorzystujemy je również, by przekazać Ci nasze oferty - jest to tzw. cel marketingowy. Jeśli jednak nie chcesz ich otrzymywać możesz zgłosić sprzeciw - kontaktując się z nami w sposób, który wskazaliśmy poniżej.

 Co to jest RODO?

To unijne rozporządzenie, które stosujemy od 25 maja 2018 r. - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).Celem tych przepisów nie jest jednak zablokowanie przepływu danych osobowych. Wprost przeciwnie - te dane są potrzebne, np. byśmy mogli podpisać z Tobą umowę, czy przesłać Ci naszą ofertę. Dzięki RODO masz mieć jednak większą kontrolę nad tym, kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe.

Do góry

Kontakt

Mapa strony

Klienci Firmowi

Klienci Indywidualni

Rolnicy

Kariera

Znajdź nas na:

Centrum Obsługi Klienta:

+22 428 37 70

Centrum obsługi klienta czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Opłata za połączenie według taryfy operatora.

e-mail: eurofinance@efce.pl

napisz e-mail o kredyt dla firm

Regulamin strony

Eurofinance Group Polands Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 15/8, 02-028, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000539990, posiadający NIP 781-19-05-193 oraz kapitał zakładowy w wysokości 250 000.00 zł w całości wpłacony.

Doradztwo kredytowe dla Firm

RODO

Polityka cookies

Promocje

Kodeks Etyki

©2021 Eurofinance Group Poland | Korzystając z serwisu Eurofinance akceptujesz regulamin oraz politykę cookies.

Kredyty dla Firm

Aktualności

Zwrot prowizji

Startupy

Reklamacje

Aktualne oferty pracy

Praca w sprzedaży

Praca w IT

Kredyty Gotówkowe

Kredyty dla Rolnika

Doradztwo kredytowe dla Firm

Eurofinance Group Poland - Kredyty dla Firm

Słownik finansowy Eurofinance

Do góry

Kontakt

Mapa strony

Klienci Firmowi

Klienci Indywidualni

Rolnicy

Kariera

Znajdź nas na:

Centrum Obsługi Klienta:

+22 428 37 70

pojęcia finansowe

Centrum obsługi klienta czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Opłata za połączenie według taryfy operatora.

e-mail: eurofinance@efce.pl

PWN słownik finansowy

Regulamin strony

Eurofinance Group Polands Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 15/8, 02-028 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000539990, posiadający NIP 781-19-05-193 oraz kapitał zakładowy w wysokości 250 000.00 zł w całości wpłacony.

Pojęcia finansowe

RODO

Polityka cookies

Promocje

Kodeks Etyki

©2021 Eurofinance Group Poland | Korzystając z serwisu Eurofinance akceptujesz regulamin oraz politykę cookies.

Kredyty dla Firm

Aktualności

Zwrot prowizji

Startupy

Reklamacje

Aktualne oferty pracy

Praca w sprzedaży

Praca w IT

Kredyty Gotówkowe

Kredyty dla Rolnika

Słownik finansowy PWN

Eurofinance Group Poland - Kredyty dla Firm

wygodny kredyt dla firm

Infolinia:

+48 787 566 662

Klient Prywatny

Mikro Firmy

Średnie Firmy

Duże Firmy

Kredyty dla Firm

Małe Firmy

Rolnicy

Klient Prywatny

Mikro Firmy

Średnie Firmy

Duże Firmy

Małe Firmy

Oferta dla Firm

Rolnicy

Infolinia:

+22 428 37 70

wygodny kredyt dla firm

Infolinia:

+22 428 37 70

Oferta dla Firm

Oferty

Rolnicy