Słownik finansowy Eurofinance

Do góry

Kontakt

Mapa strony

Klienci Firmowi

Klienci Indywidualni

Rolnicy

Kariera

Znajdź nas na:

Centrum Obsługi Klienta:

+22 428 37 70

pojęcia finansowe

Centrum obsługi klienta czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Opłata za połączenie według taryfy operatora.

e-mail: eurofinance@efce.pl

PWN słownik finansowy

Regulamin strony

Eurofinance Group Polands Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 15/8, 02-028 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000539990, posiadający NIP 781-19-05-193 oraz kapitał zakładowy w wysokości 250 000.00 zł w całości wpłacony.

Pojęcia finansowe

RODO

Polityka cookies

Promocje

Kodeks Etyki

©2021 Eurofinance Group Poland | Korzystając z serwisu Eurofinance akceptujesz regulamin oraz politykę cookies.

Kredyty dla Firm

Aktualności

Zwrot prowizji

Startupy

Reklamacje

Aktualne oferty pracy

Praca w sprzedaży

Praca w IT

Kredyty Gotówkowe

Kredyty dla Rolnika

Słownik finansowy PWN

Eurofinance Group Poland - Kredyty dla Firm

Słownik finansowy Eurofinance
Słownik wyrazów obcych

Eurofinance Group

Słownik finansowy.

Przejrzyste finanse to podstawa! Dlatego specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy słownik finansowy, który znacznie ułatwi Państwu zrozumienie zagadnień związanych m.in. z rynkiem kredytowym. Doświadczenie to wiedza, z której potrafimy korzystać.

Słownik finansowy

Eurofinance Group Poland - słownik finansowy.

Strona - O

  

OBLIGACJA

Z reguły pisemna bezwarunkowa obietnica zapłaty określonej kwoty głównej w ustalonym czasie w przyszłości wraz z odsetkami stałymi lub możliwymi do ustalenia w określonych terminach. Coraz częściej obietnica zapłaty jest warunkowa, a terminy spłaty kwoty głównej i odsetek są uwarunkowane realnymi instrumentami. Źródło: European Commission Green Paper: Mortgage Credit in UE; Brussels, 19.07.2005
 
 
Obligacja zabezpieczona hipoteką (Mortgage Bond) - Dłużne papiery wartościowe spółki lub innego podmiotu zabezpieczone hipoteką na określonej nieruchomości należącej do emitenta. Por. definicja "Papiery wartościowe zabezpieczone gwarancjami rządowymi lub hipoteką (Covered Bonds)"
 
 

ODPIS Z KSIĘGI WIECZYSTEJ

To dokument sądowy. Księga wieczysta- dokumenty prowadzone przez biura notarialne, określające stan prawny nieruchomości. Księgi wieczyste zawierają przede wszystkim zapisy dotyczące własności nieruchomości, ustanowienia na niej hipoteki.
 
 

ODWRÓCONA HIPOTEKA

To prosta odwrotność kredytu hipotecznego. Kredyt ten polega na tym, iż klient nie kupuje mieszkania i nie płaci rat, lecz sam sprzedaje swoje mieszkanie instytucji finansowej, w zamian instytucja ta wypłaca mu co miesiąc kwotę w rodzaju dożywotniej renty. Klient ma podczas trwania umowy ma prawo mieszkać w lokalu. Dopiero po jego śmierci instytucja ma prawo sprzedać lokal. Klientami mogą być osoby w wieku od 65 lat.
 
 

OECD

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development) - Organizacja międzynarodowa skupiająca 30 wysoko rozwiniętych i demokratycznych państw, powstała 30 września 1961 r. z przekształcenia Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej (OEEC). Celem OECD jest wspieranie państw członkowskich w osiągnięciu jak najwyższego poziomu wzrostu gospodarczego i stopy życiowej obywateli. OECD zajmuje się też pomocą dla najbiedniejszych państw.
 
 

OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE

Ograniczonymi prawami rzeczowymi są użytkowanie, służebność, zastaw, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej oraz hipoteka.
 
 

OKRES BEZODSETKOWY

To okres, w którym nie płacimy odsetek od kredytu udzielonego w ramach karty kredytowej. Liczy się od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego do dnia, w którym możemy spłacić cały kredyt. Np.jeśli okres wynosi 52 dni, to składa się z 30 dni okresu rozliczeniowego i 22 dni w których możemy spłacić kredyt. Wówczas bank nalicza odsetki od dnia transakcji ale ich nie ściąga. Jeżeli okres ten zostanie spłacony przed czasem to nie zapłacimy odsetek.
 
 
Okres od dnia zawarcia umowy kredytu do dnia całkowitej spłaty kredytu wraz z odsetkami.
 
 

OKRES ODSETKOWY

Okres obowiązywania stopy zmiennej lub stałej, odpowiednio do postanowień umowy, dla którego ustalana jest każdorazowo podstawowa stopa procentowa.
 
 

OKRES PRZEJŚCIOWY

Okres obowiązywania zabezpieczenia przejściowego, ustanowionego do momentu uzyskania prawomocnego oraz prawidłowego wpisu hipoteki na rzecz Banku.
 
 

OKRES SPŁATY

Okres od dnia spłaty pierwszej raty kapitału do dnia ostatecznej spłaty kredytu wraz z odsetkami zgodnie z umową kredytu.
 
 

OPERAT SZACUNKOWY

To opina rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości i jest dokumentem urzędowym. Dokument formę ma tylko pisemną. Operat dysponuje informacjami istotnymi przy dokonaniu wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego.
 
 

OKRES WYKORZYSTANIA KREDYTU

Okres od dnia uruchomienia pierwszej transzy kredytu do dnia uruchomienia ostatniej transzy kredytu.
 
 

OPŁATA ZA PRZEWALUTOWANIE

Jest to prowizja, którą będziemy musieli zapłacić w banku jeśli zmienimy sobie walutę kredytu.
 
 

OPŁATA ZA WCZEŚNIEJSZĄ SPŁATĘ KREDYTU

Jest to suma, którą zapłacimy w banku, jeśli kredyt zostanie spłacony przed czasem.
 
 

OPŁATY MANIPULACYJNE

Jednorazowa prowizja, która jest dołączona do rachunku kredytu na rachunku bieżącym.
 
 

OPROCENTOWANIE STAŁE

Stopa według której oprocentowany jest kredyt, ustalona jako suma odpowiedniej dla danej waluty stopy referencyjnej i marży banku; nie ulegająca zmianie w określonym czasie.
 
 

OPROCENTOWANIE ZMIENNE

Stopa według której oprocentowany jest kredyt, ustalana jako suma odpowiedniej dla danej waluty stopy referencyjnej (typu np. WIBOR, LIBOR) i marży Banku.
 
 
Słownik finansowy Eurofinance

Do góry

Kontakt

Mapa strony

Klienci Firmowi

Klienci Indywidualni

Rolnicy

Kariera

Znajdź nas na:

Centrum Obsługi Klienta:

+22 428 37 70

pojęcia finansowe

Centrum obsługi klienta czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Opłata za połączenie według taryfy operatora.

e-mail: eurofinance@efce.pl

PWN słownik finansowy

Regulamin strony

Eurofinance Group Polands Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 15/8, 02-028 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000539990, posiadający NIP 781-19-05-193 oraz kapitał zakładowy w wysokości 250 000.00 zł w całości wpłacony.

Pojęcia finansowe

RODO

Polityka cookies

Promocje

Kodeks Etyki

©2021 Eurofinance Group Poland | Korzystając z serwisu Eurofinance akceptujesz regulamin oraz politykę cookies.

Kredyty dla Firm

Aktualności

Zwrot prowizji

Startupy

Reklamacje

Aktualne oferty pracy

Praca w sprzedaży

Praca w IT

Kredyty Gotówkowe

Kredyty dla Rolnika

Słownik finansowy PWN

Eurofinance Group Poland - Kredyty dla Firm

M

N

O

P

R

S

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

U

W

Z

T

wygodny kredyt dla firm

Infolinia:

+22 428 37 70

Klient Prywatny

Mikro Firmy

Średnie Firmy

Duże Firmy

Oferta dla Firm

Małe Firmy

Rolnicy

Klient Prywatny

Mikro Firmy

Średnie Firmy

Duże Firmy

Małe Firmy

Oferta dla Firm

Rolnicy

Infolinia:

+22 428 37 70

wygodny kredyt dla firm

Infolinia:

+22 428 37 70

Oferta dla Firm

Oferty

Rolnicy