wygodny kredyt dla firm

Infolinia:

+22 428 37 70

Klient Prywatny

Mikro Firmy

Średnie Firmy

Duże Firmy

Oferta dla Firm

Małe Firmy

Rolnicy

Wykaz dokumentów - Kredyt Obrotowy Bez zabezpieczeń rzeczowych

Dla podmiotów z sektora MIKRO firm do 1 mln. zł. bez zabezpieczeń rzeczowych              przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.

 

- rozliczenie PIT wraz z potwierdzeniem nadania do Urzędu Skarbowego

- podsumowanie KPiR za okres bieżący (Książka Przychodów i Rozchodów)

- wniosek kredytowy

- raport BIK firmowy oraz prywatny przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą

- zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS oraz US (do wypłaty kredytu na wskazane konto bankowe)

 

- rozliczenie PIT wraz z potwierdzeniem nadania do Urzędu Skarbowego udziałowców spółki cywilnej

- podsumowanie KPiR za okres bieżący (Książka Przychodów i Rozchodów) udziałowców spółki cywilnej

- wniosek kredytowy podpisany przez udziałowców spółki cywilnej

- raport BIK firmowy oraz prywatny przedsiębiorców prowadzących spółkę cywilną

- umowa zawiązująca spółkę cywilną

- zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS oraz US (do wypłaty kredytu na wskazane konto bankowe) udziałowców spółki

Jednoosobowa działalność gospodarcza:

Spółka cywilna:

 

- umowa zawiązująca spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

- sprawozdanie z informacją dodatkową za poprzedni rok obrotowy oraz Bilans i RZiS za okres bieżący

- wniosek kredytowy podpisany przez zarząd/osoby reprezentujące spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 

- raport BIK firmowy oraz prywatny raport udziałowców spółki od 15% udziałów

- zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS oraz US (do wypłaty kredytu na wskazane konto bankowe)

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

 

- umowa zawiązująca spółkę jawną

- podsumowanie KPiR za okres bieżący (Książka Przychodów i Rozchodów)

- rozliczenie PIT od osób fizycznych wspólników spółki wraz z potwierdzeniem nadania do Urzedu Skarbowego

- wniosek kredytowy podpisany przez wspólników spółki jawnej  

- raport BIK firmowy oraz prywatny raport wspólników spółki jawnej

- zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS oraz US (do wypłaty kredytu na wskazane konto bankowe)

Spółka jawna:

 

- umowa zawiązująca spółkę akcyjną

- sprawozdanie z informacją dodatkową za poprzedni rok obrotowy oraz Bilans i RZiS za okres bieżący

- księgi akcjonariuszy spółki akcyjnej

- wniosek kredytowy podpisany przez zarząd spółki akcyjnej

- raport BIK firmowy oraz prywatny raport wspólników spółki akcyjnej

- zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS oraz US (do wypłaty kredytu na wskazane konto bankowe)

Spółka akcyjna:

 

- umowa zawiązująca spółkę komandytową

- sprawozdanie z informacją dodatkową za poprzedni rok obrotowy oraz Bilans i RZiS za okres bieżący

- sprawozdanie za poprzedni rok obrotowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością orz Bilans i RZiS za okres bieżący (w         sytuacji gdy komplementariuszem spółki komandytowej jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)

- wniosek kredytowy podpisany przez komplementariusza spółki komandytowej

- raport BIK firmowy oraz prywatny raport wspólników spółki akcyjnej

- zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS oraz US (do wypłaty kredytu na wskazane konto bankowe)

Spółka komandytowa:

telefon do doradcy banku
kontakt e-mail
placówki bankowe
rozmowa online

poprzednia strona

Mikro Firmy

Dla podmiotów z sektora MAŁYCH firm do 3 mln. zł. bez zabezpieczeń rzeczowych          przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro.

 

- rozliczenie PIT wraz z potwierdzeniem nadania do Urzędu Skarbowego

- Bilans i RZiS za poprzedni rok obrotowy oraz okres bieżący

- wniosek kredytowy

- raport BIK firmowy oraz prywatny przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą

- zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS oraz US (do wypłaty kredytu na wskazane konto bankowe)

Jednoosobowa działalność gospodarcza:

Małe Firmy

Średnie Firmy

 

- rozliczenie PIT wraz z potwierdzeniem nadania do Urzędu Skarbowego udziałowców spółki cywilnej

- Bilans i RZiS za poprzedni rok obrotowy oraz okres bieżący

- wniosek kredytowy podpisany przez udziałowców spółki cywilnej

- raport BIK firmowy oraz prywatny przedsiębiorców prowadzących spółkę cywilną

- umowa zawiązująca spółkę cywilną

- zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS oraz US (do wypłaty kredytu na wskazane konto bankowe) udziałowców spółki

Spółka cywilna:

 

- umowa zawiązująca spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

- sprawozdanie z informacją dodatkową za poprzedni rok obrotowy oraz Bilans i RZiS za okres bieżący

- wniosek kredytowy podpisany przez zarząd/osoby reprezentujące spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 

- raport BIK firmowy oraz prywatny raport udziałowców spółki od 15% udziałów

- zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS oraz US (do wypłaty kredytu na wskazane konto bankowe)

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

 

- umowa zawiązująca spółkę jawną

- sprawozdanie finansowe z informacją dodatkową za poprzedni rok obrotowy oraz Bilans i RZiS za okres bieżący

- rozliczenie PIT od osób fizycznych wspólników spółki wraz z potwierdzeniem nadania do Urzedu Skarbowego

- wniosek kredytowy podpisany przez wspólników spółki jawnej  

- raport BIK firmowy oraz prywatny raport wspólników spółki jawnej

- zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS oraz US (do wypłaty kredytu na wskazane konto bankowe)

Spółka jawna:

 

- umowa zawiązująca spółkę akcyjną

- sprawozdanie z informacją dodatkową za poprzedni rok obrotowy oraz Bilans i RZiS za okres bieżący

- księgi akcjonariuszy spółki akcyjnej

- wniosek kredytowy podpisany przez zarząd spółki akcyjnej

- zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS oraz US (do wypłaty kredytu na wskazane konto bankowe)

Spółka akcyjna:

 

- umowa zawiązująca spółkę komandytową

- sprawozdanie z informacją dodatkową za poprzedni rok obrotowy oraz Bilans i RZiS za okres bieżący

- sprawozdanie za poprzedni rok obrotowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością orz Bilans i RZiS za okres bieżący (w         sytuacji gdy komplementariuszem spółki komandytowej jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)

- wniosek kredytowy podpisany przez komplementariusza spółki komandytowej

- raport BIK firmowy oraz prywatny raport wspólników spółki akcyjnej

- zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS oraz US (do wypłaty kredytu na wskazane konto bankowe)

Spółka komandytowa:

Dla podmiotów z sektora ŚREDNICH firm do 12 mln. zł. bez zabezpieczeń rzeczowych    przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.

 

- rozliczenie PIT wraz z potwierdzeniem nadania do Urzędu Skarbowego

- Bilans i RZiS za poprzedni rok obrotowy oraz okres bieżący

- wniosek kredytowy

- raport BIK firmowy oraz prywatny przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą

- zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS oraz US (do wypłaty kredytu na wskazane konto bankowe)

Jednoosobowa działalność gospodarcza:

 

- rozliczenie PIT wraz z potwierdzeniem nadania do Urzędu Skarbowego udziałowców spółki cywilnej

- Bilans i RZiS za poprzedni rok obrotowy oraz okres bieżący

- wniosek kredytowy podpisany przez udziałowców spółki cywilnej

- raport BIK firmowy oraz prywatny przedsiębiorców prowadzących spółkę cywilną

- umowa zawiązująca spółkę cywilną

- zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS oraz US (do wypłaty kredytu na wskazane konto bankowe) udziałowców spółki

Spółka cywilna:

 

- umowa zawiązująca spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

- sprawozdanie z informacją dodatkową za poprzedni rok obrotowy oraz Bilans i RZiS za okres bieżący

- wniosek kredytowy podpisany przez zarząd/osoby reprezentujące spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 

- raport BIK firmowy oraz prywatny raport udziałowców spółki od 15% udziałów

- zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS oraz US (do wypłaty kredytu na wskazane konto bankowe)

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

 

- umowa zawiązująca spółkę jawną

- sprawozdanie finansowe z informacją dodatkową za poprzedni rok obrotowy oraz Bilans i RZiS za okres bieżący

- rozliczenie PIT od osób fizycznych wspólników spółki wraz z potwierdzeniem nadania do Urzedu Skarbowego

- wniosek kredytowy podpisany przez wspólników spółki jawnej  

- raport BIK firmowy oraz prywatny raport wspólników spółki jawnej

- zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS oraz US (do wypłaty kredytu na wskazane konto bankowe)

Spółka jawna:

 

- umowa zawiązująca spółkę akcyjną

- sprawozdanie z informacją dodatkową za poprzedni rok obrotowy oraz Bilans i RZiS za okres bieżący

- księgi akcjonariuszy spółki akcyjnej

- wniosek kredytowy podpisany przez zarząd spółki akcyjnej

- zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS oraz US (do wypłaty kredytu na wskazane konto bankowe)

Spółka akcyjna:

 

- umowa zawiązująca spółkę komandytową

- sprawozdanie z informacją dodatkową za poprzedni rok obrotowy oraz Bilans i RZiS za okres bieżący

- sprawozdanie za poprzedni rok obrotowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością orz Bilans i RZiS za okres bieżący (w         sytuacji gdy komplementariuszem spółki komandytowej jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)

- wniosek kredytowy podpisany przez komplementariusza spółki komandytowej

- raport BIK firmowy oraz prywatny raport wspólników spółki akcyjnej

- zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS oraz US (do wypłaty kredytu na wskazane konto bankowe)

Spółka komandytowa: