wygodny kredyt dla firm

Infolinia:

+22 428 37 70

Klient Prywatny

Mikro Firmy

Średnie Firmy

Duże Firmy

Oferta dla Firm

Małe Firmy

Rolnicy

Wykaz dokumentów - Kredyt Obrotowy

Podmioty MIKRO - to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.

 

- rozliczenie PIT wraz z potwierdzeniem nadania do Urzędu Skarbowego

- podsumowanie KPiR za okres bieżący (Książka Przychodów i Rozchodów)

- wniosek kredytowy

- raport BIK firmowy oraz prywatny przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą

- zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS oraz US (do wypłaty kredytu na wskazane konto bankowe)

 

- rozliczenie PIT wraz z potwierdzeniem nadania do Urzędu Skarbowego udziałowców spółki cywilnej

- podsumowanie KPiR za okres bieżący (Książka Przychodów i Rozchodów) udziałowców spółki cywilnej

- wniosek kredytowy podpisany przez udziałowców spółki cywilnej

- raport BIK firmowy oraz prywatny przedsiębiorców prowadzących spółkę cywilną

- zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS oraz US (do wypłaty kredytu na wskazane konto bankowe) udziałowców spółki

Jednoosobowa Działalność Gospodarcza:

Spółka Cywilna:

telefon do doradcy banku
kontakt e-mail
placówki bankowe
rozmowa online

poprzednia strona