Słownik finansowy Eurofinance

Do góry

Kontakt

Mapa strony

Klienci Firmowi

Klienci Indywidualni

Rolnicy

Kariera

Znajdź nas na:

Centrum Obsługi Klienta:

+22 428 37 70

pojęcia finansowe

Centrum obsługi klienta czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Opłata za połączenie według taryfy operatora.

e-mail: eurofinance@efce.pl

PWN słownik finansowy

Regulamin strony

Eurofinance Group Polands Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 15/8, 02-028 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000539990, posiadający NIP 781-19-05-193 oraz kapitał zakładowy w wysokości 250 000.00 zł w całości wpłacony.

Pojęcia finansowe

RODO

Polityka cookies

Promocje

Kodeks Etyki

©2021 Eurofinance Group Poland | Korzystając z serwisu Eurofinance akceptujesz regulamin oraz politykę cookies.

Kredyty dla Firm

Aktualności

Zwrot prowizji

Startupy

Reklamacje

Aktualne oferty pracy

Praca w sprzedaży

Praca w IT

Kredyty Gotówkowe

Kredyty dla Rolnika

Słownik finansowy PWN

Eurofinance Group Poland - Kredyty dla Firm

Zwrot prowizji

Za wcześniejszą spłatę kredytu.

Czy wiesz, że za wcześniejszą spłatę kredytu konsumenckiego należy Ci się zwrot prowizji? Poznaj warunki zwrotu prowizji i postanowienia wyroku TSUE.

Bank zwróci prowizję

Za wcześniejszą spłatę kredytu konsumenckiego.

Wcześniejsza spłata kredytu i zwrot prowizji za nadpłacone odsetki – przedterminowej spłacie kredytu podlega cała należna kwota wraz z odsetkami, które dopiero później są rozliczane i zwracane Klientowi. W trakcie zaciągania i spłaty kredytu, Klient ponosi znacznie więcej kosztów niż tylko odsetki. Dużą częścią opłat kredytowych jest prowizja, którą często trzeba wpłacić, żeby otrzymać kredyt konsumencki. Czy wobec tego, wcześniejsza spłata kredytu nie powinna zobowiązywać banku do rozliczenia pozostałych kosztów i zwrócenia kredytobiorcy ich  części? Według wyroku TSUE powinna i zobowiązuje bank, do zwrócenia pozostałych kosztów za wcześniejszą spłatę kredytu.

Poznaj wyrok TSUE w sprawie wcześniejszej spłaty kredytu.

Spłata kredytu

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu jednoznaczny wyrok TSUE.

Jak wyliczyć?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jednoznacznie orzekł, że wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego upoważnia kredytobiorcę do uzyskania zwrotu części kosztów poniesionych w związku z zaciągnięciem kredytu, w tym między innymi zwrotu proporcjonalnej części prowizji.

Konsument ma prawo do wypełnienia zobowiązań określonych w umowie kredytu przed czasem ustalonym w umowie. W tym przypadku, zgodnie z prawem przewidzianym w państwie członkowskim, konsument ma prawo do słusznego zmniejszenia całkowitego kosztu kredytu.

Fragment wyroku TSUE z 19 września 2019 roku

Jak wnioskować?

Warunki zwrotu

zwrot kosztów kredytu
Wyrok tsue w sprawie zwrotu prowizji

Warunki zwrotu prowizji.

 

Jak wnioskować o zwrot prowizji?

 

Kredyty dla których bank zwróci prowizję

Kredyty dla których bank nie zwróci prowizji

kredyt gotówkowy

kredyt konsolidacyjny

kredyt ratalny

kredyt samochodowy

kredyt hipoteczny

kredyt firmowy

kredyt dla Rolnika

 

Bank nie dokona zwrotu prowizji w przypadku gdy:

-  zawarta umowa nie dotyczy kredytu konsumenckiego (kredyt firmowy, dla rolnika, hipoteczny)

kredyt został spłacony zgodnie z harmonogramem spłat (bez wcześniejszej spłaty)

prowizja za udzielenie kredytu wynosiła 0%

Bank dokona zwrotu prowizji:

- zawarłeś umowę o kredyt konsumencki od 18.12.2011 włącznie i dokonałeś całkowitej wcześniejszej spłaty kredytu po 11.09.2019r.1

- rozliczenie będzie dokonywane automatycznie bez konieczności składania jakiejkolwiek dyspozycji w przypadku kredytów udzielonych Klientom posiadającym w danym banku rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR.

- w przypadku, gdy Klient nie posiada rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego ROR w danym banku uprzejmie prosimy o kontakt z Bankiem w celu wskazania numeru rachunku w innym banku, na który ma zostać dokonany zwrot.

-  przygotuj: swój dokument tożsamości, numer umowy kredytowej oraz numer rachunku na który chciałbyś, aby bank przelał zwrot prowizji.

-  w przypadku kredytu udzielonego więcej niż jednemu kredytobiorcy, należy podczas rozmowy telefonicznej złożyć oświadczenie potwierdzające, że pozostali kredytobiorcy wyrażają zgodę na zwrot prowizji na wskazany rachunek.

 

Jak wyliczyć wysokość zwrotu prowizji?

 

Automatycznie gdy:

-  zawarłeś umowę o kredyt konsumencki2 od 18.12.2011 włącznie i dokonałeś całkowitej wcześniejszej spłaty kredytu do 11.09.2019r. włącznie i złożyłeś wniosek o dokonanie zwrotu.

Na wniosek gdy:

Zgodnie z pierwotnym harmonogramem kwota do zapłaty

została rozdzielona na 48 rat - 1465 dni

 

Całkowita spłata kredytu nastąpiła w 30 racie - w 916 dniu

Następnie obliczony WZ jest mnożony przez kwotę prowizji

na potrzeby wzoru prowizja wynosiła: 1000 zł.

 

37,47% x 1000 zł. = 374,70 zł. 

 

WZ =

=

=

1465 dni 916 dni

1465 dni

0,3747

37,47%

1. Bank wylicza zwrot proporcjonalnie do okresu trwania kredytu (metoda liniowa)

 

2. Oblicz Współczynnik Zwrotu Prowizji (WZ) - jako stosunek pomiędzy liczbą dni, które pozostały do spłaty, po dokonaniu wcześniejszej spłaty kredytu w całości, do łącznej ilości dni wynikających z harmonogramu spłaty.

 

3. Pomnóż obliczony WZ przez kwotę prowizji.

wcześniejsza spłata kredytu

Do góry

Kontakt

Mapa strony

Klienci Firmowi

Klienci Indywidualni

Rolnicy

Kariera

Znajdź nas na:

Centrum Obsługi Klienta:

+22 428 37 70

zwrot prowizji i odsetek

Centrum obsługi klienta czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Opłata za połączenie według taryfy operatora.

e-mail: eurofinance@efce.pl

Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego

Regulamin strony

RODO

Polityka cookies

Promocje

©2021 Eurofinance Group Poland | Korzystając z serwisu Eurofinance akceptujesz regulamin oraz politykę cookies.

Kredyty dla Firm

Aktualności

Zwrot prowizji

Startupy

Reklamacje

Aktualne oferty pracy

Praca w sprzedaży

Praca w IT

Kredyty Gotówkowe

Kredyty dla Rolnika

Wcześniejsza spłata kredytu

Eurofinance Group Poland - Kredyty dla Firm

Eurofinance Group Polands Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 15/8, 02-028, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000539990, posiadający NIP 781-19-05-193 oraz kapitał zakładowy w wysokości 250 000.00 zł w całości wpłacony.

Doradztwo kredytowe dla Firm
wygodny kredyt dla firm

Infolinia:

+22 428 37 70

Klient Prywatny

Mikro Firmy

Średnie Firmy

Duże Firmy

Oferta dla Firm

Małe Firmy

Rolnicy

Klient Prywatny

Mikro Firmy

Średnie Firmy

Duże Firmy

Małe Firmy

Oferta dla Firm

Rolnicy

Infolinia:

+22 428 37 70

wygodny kredyt dla firm

Infolinia:

+22 428 37 70

Oferta dla Firm

Oferty

Rolnicy